Firma Guiden

Firma Guiden

Social kapital

Når man snakker om social kapital, indebærer det at man kan opbygge og udnytte stærke relationer i ens virksomhed, som kan skabe øget kvalitet og effektivitet blandt medarbejderne. På samme måde styrker man medarbejdernes indbyrdes trivsel og et godt arbejdsmiljø.  

Kapital er et andet ord for værdi, når man snakker om social kapital betyder det derfor hvor meget værdi man lægger i det sociale. Mange tænker måske ikke social kapital som værende særlig vigtig, i forhold til for eksempel økonomisk kapital. Dog er social kapital nu vigtigere end nogensinde. Hvis samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen ikke fungerer, kan det gå ud over virksomheds drift, da manglende kommunikation kan skabe misforståelser som gør man ikke for tingene gjort.

social kapital

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på social kapital?

Social kapital består altså af at skabe sociale og professionelle relationer mellem mennesker, når du arbejder sammen i et job. På den måde kan man opnå nogle fordele, som man nødvendigvis ikke ville kunne opnå alene.

Når man samarbejder om at løse bestemte opgaver, kan man for det første opnå at få flere perspektiver på en opgave og samtidig få flere kompetencer i spil. Det er vigtigt at man i samarbejdet har respekt for hinandens forskelligheder og tør stole og lytte på hvad hver enkelt har at bidrage med. Ved at gøre dette, kan man skabe en arbejdsplads der fungerer effektivt med plads til innovation og trivsel.

Tre grundlæggende begreber indenfor social kapital

Tillid: Tillid handler om at man har tiltro til hinanden og kan regne med at tingene bliver gjort. Dette kan være tillid til ens leder eller chef, eller at ens leder har tillid til at virksomhedens medarbejdere gør deres arbejde. Det er samtidig vigtigt at medarbejderen har tillid til hinanden, når de daglige opgaver skal udføres.

Tillid kan opbygges og vedligeholdes på mange måder. Det skal blandt andet gøres ved at holde hvad man lover, at vise at man kan lytte til andre og få deres input, at man handler gennemskueligt og at man kan uddelegere og er ærlig om hvis man har brug for hjælp til en opgave.

Retfærdighed: Retfærdighed handler om det at føle sig retfærdigt behandlet. Dette betyder at man i virksomheden sørger for at alle processer og procedurer foregår, så ingen føler sig snydt eller overset. Dette gælder også for medarbejderne i forhold til løn og ansættelsesvilkår, som selvfølgelig skal være ordentligt.

Samarbejde: Samarbejde indbefatter at man som medarbejdere kan arbejde effektivt sammen, og at man kan udnytte hinandens kompetencer. Forudsætningen for at samarbejdet fungerer, kan siges at være god kommunikation og klar koordinering. Godt samarbejde afhænger først og fremmest af virksomhedens ledelse, som er med til at strukturer hvordan medarbejderne arbejder sammen.

Vil du optimere brugen af lokaler i din virksomhed og indsamle data på, hvordan rummene bliver udnyttet, så tjek iot-fabrikken.

Er du på jagt efter et nyt elselskab, så se mere her. 

Eller er du på jagt efter at udfordre dig selv og prøve noget nyt af med et duelighedsbevis?

Søger du noget helt nyt, kan du tage en pilotuddannelse i Spanien til både erhverv eller privat behov.

Har du brug for space management i din virksomhed, og mangler data og information på dine lokaler, skal du tjekke iot-fabrikkens sensorer.